Kulturminner

Theodor Kittelsen Mor Der Kommer En KjerringHvor kom pesta fra da den kom til Numedal? Høsten 1348 kom pesta til Oslo. Det var stor skipsfart mellom Oslo og sør/øst England. Hit reiste nordmennene med baksteheller, bryner, jern, trelast, kvernsteiner, klebersteinsprodukter, pelsverk osv. Tilbake hadde de med seg hvete, øl, vin, glass og tinnvarer og mye annet. 

kravikportal topDen norrøne sagnskikkelsen Gunnar Gjukesson i ormegården møter oss i tre sentrale portalutskjæringer fra middelalderen i Numedal. Dette gjelder Uvdal stavkirke, hovedbygningen på Mellom Kravik i Nore og loftet på Nordre Vangestad i Flesberg.

Veggli stavkirke introbildeVed Veggli kirke ligger den gamle kirkegården fra middelalderen. Her sto det en stavkirke fra 1200 - tallet. Det var en liten kirke, skipet var 5,7 m langt og 4,6 m bredt, mens koret var bare 2 m bredt.