Hjem

Besøk skogene hvor Fritjof Nansen og Kong Haakon jaktet!
I 2,5 km fører skogstien deg gjennom et trivelig skogsterreng, noe på sti, noe på traktorvei. Stien innholder 13 informasjonsplakater om skog, natur og kulturhistorie. Stien er godt merket. Turen tar fra 1 - 3 timer alt etter tempoet du velger. Ta med niste og nyt turen. Husk gode sko!

daset skogsti kartTemaene i skogstien

1. Overvåking av skogens helse
2. Innmark blir til skog
3. Husmannsplassen Liset
4. Skogen i Flesberg
5. Berggrunn og jord
6. Foryngelse av skog
7. Gården Strand
8. Skoggården Dåset
9. Viltbiotop
10. Skogen i gamle dager
11. Nøkkelbiotop
12. Myrer i skoglandskapet
13. Veien til Dåset

Skogbruket har alltid betydd mye for Flesberg kommune og dette symboliseres i kommunevåpenet som viser to tømmerklaver i sølv.

Hvert år hogges 60.000 kubikkmeter tømmer. Totalt er det 130 årsverk knyttet til skogen og treforedling i Flesberg. Skogene gir store muligheter til rekreasjon og friluftsliv. Her er det gode fiskemuligheter og et rikt plante- og dyreliv. Skogene strekker seg fra den frodige dalbunnen til karrige skogområder opp mot fjellet.

daset skogsti kart2