Program 2021

Hurtigmeny

Torsdag 29. juli - olsok

 

Kl. 10.00-16.00 
Kurs på Middelalderverkstedet i Rollag

I år arrangeres det hele 12 kurs i regi av Middelalderverkstedet, inkludert barnekurs. Kursene foregår 26.-30. juli, med unntak av knivmakerkurset som starter søndag 25. juli. Les mer og meld deg på via middelalderverkstedet.no / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 412 20 740. Påmeldingsfrist er 1. juli.

 

Olsok i Flesberg 

 • Kl. 18.00   Foredrag v/Jørn Hjulstad "Selvreligion i vår tid" på Flesberg menigetshus.
 • Kl. 20.00   Olsokmesse i Flesberg stavkirke v/prest Margrete Hjulstad. Gro Bratås Borge, sang og Asbjørn Bratås, felespill.

 

Olsok i Rollag

Hellig døgn i Rollag stavkirke kl. 00.00-22.00
Enkle tidebønner gjennom dagen etter middelaldersk forbilde.

 • 00.00   Vigilie (våkegudstjeneste)
 • 06.30   Laudes (bønn ved morgengry)
 • 09.00   Ters (liten morgenbønn)
 • 11.00   Messe
 • 14.30   Non (liten ettermiddagsbønn)
 • 16.30   Vesper (aftensang)
 • 22.00   Completorium (dagens siste bønn)

 

Olsok i Nore stavkirke

 • Kl. 18.00   Gudstjeneste
 • Kl. 18.45   Kirkekaffe
 • Kl. 19.30   Foredrag v/Odd Einar Haugen, professer i norrøn filologi. Han forteller om Homilieboken og stavkyrkjepreika som referer til ulike bygningsdeler i kirken. Inngang kr. 150, barn gratis.